/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/13/#ubuntu-nl.txt

Remy^misschien een stomme vraag maar hoe pas in mijn tijd aan?10:42
Remy^ik sta op 11:37, das een uur te vroeg10:42
Remy^lamaar :)10:50
SimonNLRemy^: gevonden ?10:55
SimonNLmisschien meteen even automatische tijd aanpassing instellen10:55
SimonNLgoed idee van mijn maar ik heb geen idee waar je dat doet10:57
SimonNLs/mijn/mij10:57
slacker_nlntpdate gebruiken11:57
slacker_nlen je tijdzone goed instellen op "Europe/Amsterdam"11:58
slacker_nlof whatever timezone je inzit11:58
slacker_nlTZ="Europe/Amsterdam" in je .profile gooien als je bash gebruikt en/of .zshenv als je zsh gebruikt12:00
SimonNLweer iets geleerd.12:02
slacker_nl`TZ=UTC date` bijvoorbeeld in een terminal laat zien wat nu de UTC tijd is, `TZ="America/Curacao" date` de tijd op aruba, etc12:05
slacker_nloh, ik zie dat America/Aruba ook werk12:05
slacker_nlt12:05
slacker_nleitherway, TZ is your friend12:05
slacker_nlapt-get install openntpd is your other friend12:07
slacker_nldie pakt default de debian ntp servers (op debian iig), heb geen ubuntu12:07
Remy^SimonNL, jazeker -> date#12:24
SimonNLjoepie12:25
Remy^thnx anyway..12:26
JanCnormaal is dat allemaal al geconfigureerd in Ubuntu; eventueel even je tijdzone juist instellen13:25
Remy^ik draai debian :P13:36
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
=== Leon is now known as Guest5082

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!