/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/15/#ubuntu-nl.txt

arubislanderslacker_nl: Goeiemorgen o/06:54
arubislanderik was totaal vergeten je op 18 maart jl te feliciteren06:56
slacker_nlgoedemorgen07:23
slacker_nlI forgive you07:24
slacker_nl:)07:24
arubislandergelukkig maar, want ik kan je hetzelfde verwijten anders :{08:45
arubislander* :P08:46
Maikelheeft dit hobby os al SElinux en dat enabled by default?08:49
arubislanderUbuntu gebruikt AppArmor08:52
Maikelen is het enabled?08:52
Maikeldefault bedoel ik dan, komt apparmor vanilla enabled aan08:54
arubislanderhttps://wiki.ubuntu.com/AppArmor08:55
arubislanderhttps://wiki.ubuntu.com/AppArmor#AppArmor_in_Ubuntu08:55
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!