/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/17/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6Er der nogen der kan hjælpe med Tails,14:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!