/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/21/#ubuntu-hr.txt

DomaMuffinSretan Uskrs! Brbto 'tro!08:27
SilverSpaceda12:06
SilverSpacesretan uskrs12:06
sillyslux_hrvoje, sta to di to?15:09
hrvojesillyslux: ona dors/cluc konferencija kaj se održava svake godine ... mislim da ću i sljedeće ići, simpatična ekipa16:38
sillyslux__oic https://2019.dorscluc.org/20:05
DomaMuffinKakvo je ova fedora go***20:19
DomaMuffinLogin screen: caps lock iskljucen - lampica ugasena. Logiram se. Caps lock upaljen, lampica ugasena. Inverta nakon logina, svadja se s driverom tastature ( ova,pak, ima svoj kontroler za rasvjetu/tipke) Radi na windowsima , jasno20:20
DomaMuffinI na ubuntuju20:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!