/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/23/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Em poso en contacte amb tu perquè en motiu de la presentació de la nova versió d'Ubuntu el 4 de maig, al programa de ràdio "Valors a l'alça" de La Xarxa -les radios municipals de Catalunya- us voldríem fer una entrevista per parlar dels beneficis i dels valors que hi ha darrera el programari lliure i d'una proposta comunitària i08:13
ubuntaires_telegglobal com és Ubuntu. Seria una entrevista molt divulgativa. … L'entrevista seria aquest dijous, 25 d'abril, a les 19.40h. Pot ser telefònica.08:13
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> jo no podré, però crec que tu @josepgallart ets el més indicat ja que estàs avesat a les entrevistes ;)08:46
ubuntaires_teleg<josepgallart> Gracies, ja e confirmat 😜08:46
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> perfecte08:47
ubuntaires_teleg<rcarreras> perfecte! Moltes gràcies!08:48
ubuntaires_teleg<wagafo> D'acord!09:06
ubuntaires_teleg<ggrappa> 👍👍👍👍09:08
ubuntaires_teleg<aniolm> @ggrappa [👍👍👍👍], Felicitats Jordi! 😜09:14
ubuntaires_teleg<ggrappa> Gràcies! És bonic celebrar el dia del … 🐲🐉🐲🐉🐲🐉🐲🐉09:23
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @aniolm [Felicitats Jordi! 😜], +109:36
ubuntaires_teleg<ggrappa> Visca el Drac! … Visca el Vim! … Visca la mare … que ens va parir!10:30
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> XD12:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!