/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/24/#ubuntu-cat.txt

Jaume_Bon dia. Una pregunta ràpida. En un ordinador una mica vell faig córrer 18.4LTE amb XFCE. Li he dit que sí actualitzi a 19.4 Disco Dingo. Fa tot el procés i en reiniciar ja no arrenca. Pantalla fosca. Sembla que el disc dur de tant en tant treballa però ja porta dues hores. La pregunta és, funcionant amb XCFE puc actualitzar sense fer res especial?  Vull dir si l'actualització jo l'hauria de fer des d'un repositori específi09:41
Jaume_Potser tenint 18.04LTS  millor no evolucionar a 19.04?  Millor esperar al proper LTS cap al 2021?09:47
ubuntaires_teleg<josepgallart> 32bits o 64 bits09:48
Jaume_32 bit09:49
ubuntaires_teleg<josepgallart> Recorda que no tens actualitzacio de 32 bits en algunes versions, tal com tan dit, millor mantenir la 18.04 LTS09:51
Jaume_Excel·lent. Recupero 18.04LTS i espero al següent LTS. Per sort tinc /home en una partició a part i no hauré perdut res esencial.09:52
Jaume_gràcies.09:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!