/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/24/#ubuntu-si.txt

napsyidioterna: thx, sm dobu mail od Anzeta08:19
idioternakul08:20
idioternanism se nc delal z njim tko da ga le izprasejte, ampak zgleda pa cist ok08:20
idioternatud pismen pa tko08:20
napsymhm, smo ze zmenjeni08:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!