/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/29/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> walter, em pots dir quanta gent hi ha apuntada al dinar?15:04
ubuntaires_teleg<wagafo> 12, i em sembla que tu no et vas apuntar...15:30
ubuntaires_teleg<rcarreras> Hehe, doncs 1315:30
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ups, jo encara he d'aountar-m'hi. Fins a quan hi ha temps?16:43
ubuntaires_teleg<wagafo> Tu al MacDonalds, ja fas tard...16:43
ubuntaires_teleg<ggrappa> Cauen!16:44
ubuntaires_teleg<wagafo> Va, apunta't, et farem un lloc16:45
ubuntaires_teleg<ggrappa> Vaig! Vaig!16:46
ubuntaires_teleg<wagafo> L'Ășltim d'apuntar-se, paga.16:46
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ei, m'ha donat el 18.16:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!