/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/01/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<rcarreras> Mark Shuttleworth Sees Increased Demand For Enterprise Ubuntu Linux Desktop … http://rss.slashdot.org/~r/Slashdot/slashdot/~3/jobDOo-P5t4/mark-shuttleworth-sees-increased-demand-for-enterprise-ubuntu-linux-desktop06:29
ubuntaires_teleg<rcarreras> Això és curiós i interessant06:30
ubuntaires_teleg<josepgallart> Bon vespre19:56
wagafoBona nit!19:56
ubuntaires_teleg<MrAniol> Bona nit!19:57
ubuntaires_teleg<aniolm> Bon vespre20:06
wagafoA veure si ve el Rafael20:06
siscoeo?20:10
ubuntaires_teleg<josepgallart> Eo, eo, eo20:10
siscohui hi havia reunió, oi?20:10
ubuntaires_teleg<josepgallart> Si20:11
siscoguai, un dia que arribe a temps ;)20:11
siscommmm, suposo que hauríem de quedar en alguna hora dissabte, oi?20:14
sisconi que sigui per un cafè abans de la festa20:14
ubuntaires_teleg<rcarreras> Sí, a les 9:00 el cafè al costat de la biblioteca20:19
wagafoD'acord20:19
ubuntaires_teleg<rcarreras> A les 9:30 entrarem per organitzar les coses20:20
siscopotser em va just arribar a les 9:00,  però ho intentaré20:20
ubuntaires_teleg<rcarreras> El cafè no és obligatori20:20
siscoper cert, la paraula cafè ha estat prodigiosa, però d'efectes retardats ;)20:21
siscoi sí, no és obligatori però és convenient20:21
siscoalgun detall més d'última hora?20:22
ubuntaires_teleg<rcarreras> Jo crec que no20:22
ubuntaires_teleg<aniolm> Em sap greu però aquest cop no podré venir :(20:23
ubuntaires_teleg<rcarreras> Oh20:23
siscoooooh20:23
ubuntaires_teleg<aniolm> No sé com ho fem però ja és el 2n cop que coincideix amb la LAN Party de Ripoll20:23
wagafoPer a la propera, aniolm20:23
siscopotser hauríem de fer un calendari d'esdeveniments per evitar aquestes coincidències20:23
ubuntaires_teleg<rcarreras> No serveix, Sisco, passa sovint.20:24
ubuntaires_teleg<rcarreras> Tot es fa en dissabte20:24
wagafoI també depèn de quan li va bé als que ens inviten20:25
siscoentesos, que no hagi dit res jo20:25
ubuntaires_teleg<rcarreras> Alguna cosa més?20:28
siscoper mi ja estaria20:28
wagafoPer aquí res20:28
wagafoFins dissabte!20:28
siscoens veiem dissabte, nanit!20:28
aniolgarciaEns veiem dissabte!20:28
ubuntaires_teleg<ggrappa> Uos20:28
ubuntaires_teleg<rcarreras> Molt bé, ens veiem dissabte!20:29
ubuntaires_teleg<ggrappa> He fet tard.20:29
ubuntaires_teleg<rcarreras> Hahaha20:29
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ara em llegiré els discursos.20:29
siscosíp, Giorgio, però no patisques, només has de fer cap dissabte a les 9:00 al bar del costat de la biblio ;)20:29
sisconanit20:29
wagafoBona nit120:30
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ferpecte! Bona nit.20:30
ubuntaires_teleg<ggrappa> @rcarreras [El cafè no és obligatori], No és obligatori, només és imprescindible.20:31
ubuntaires_teleg<josepgallart> Bona nit, fins dissabte20:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!