/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/08/#ubuntu-si.txt

msev-k un je večji je 185 tm nekje05:54
msev-ampak ja ne to mu ne bo ustrezal :)...a se ti obnese ta firma, k je mal mn vseprisotna k shimano :D05:55
msev-če se kj pokvar pa to05:55
idioternahm?06:12
idioternacampagnolo je dost bl vseprisotn k shimano06:12
idioternasam mal bl resna firma so06:13
idioterna"because you're not riding a fishing rod"06:13
msev-aaa kul07:06
CrazyLemonhttps://gis.akos-rs.si/HomePublic/OPTPogledResult/slo16:54
CrazyLemonYou cannot update because WordPress 5.2 requires PHP version 5.6.20 or higher. You are running version 5.3.29.17:52
CrazyLemonyay for hosting providers17:53
lynxlynxlynxsej bo še 5.6 kmalu eol17:54
lynxlynxlynxpoglej, če imaš v cpanelu/... php selector17:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!