/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/10/#ubuntu-hr.txt

=== _chaky_ is now known as chaky
respawn_good moaning07:23
nixhrd'r'an08:24
respawn_sta ima ljudi08:28
dodobastrazim po kodu tko grijesi, kolega ili ja ... on tvrdi da se nesto dogadja, ja to ne mogu naci u kodu pa sad cekam se izjasni08:32
hrvojejel bar pala kakva oklada da onaj tko griješi plaća ručak? :)08:40
respawn_bar pivu tko izgubi08:40
dodobasa nema nikakve oklade08:48
jellystrejsaj :-)11:08
Mmikegoogle meet ima 'auto captions'15:36
Mmikeekipa prica, vidis kaj pise15:36
Mmikecreepy!15:36
jellyisto ko jubito15:55
Mmikene, ovo je bolje16:00
Mmikepoljak, brazilci, ja... sve skida bez beda :D16:01
hrvojea jel i prevodi? :)16:02
Mmikelol :)16:29
jellydaj mu indijce neke16:32
jellymontažkafić https://img.pr0gramm.com/2019/05/10/27e4ddafab2ee143.jpg17:57
Mmikehah19:17
Mmikeimam na stroju 17 virtualki, u svima se ubuntu vrti (server, tj, cloud image)19:18
Mmike4 gige memorije ima svaka19:18
Mmikekvm sve19:18
MmikeKSM stats mi veli da imam oko 20 gigi memorije 'saved' :)19:18
jellyVMware je imao KSM neko vrijeme ali je zaključio da je to više štete nego koristi19:19
Mmikeja sam bio full skeptican20:28
Mmikeal' eto20:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!