/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/13/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger6?spørgsmål nogen der har forstand på at lave backup script og start on boot? kan nemlig ikke få det til at virke på min ubuntu 18.04 server.15:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!