/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/16/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> https://itsfoss.com/ubuntu-19-10-release-feature/09:02
ubuntaires_teleg<rcarreras> quin bitxo més mono https://ca.wikipedia.org/wiki/Ermini09:10
ubuntaires_teleg<ggrappa> En broma en broma, els de Canonical estan bastint un bestiari ben bonic.09:12
ubuntaires_teleg<wagafo> Giorgio!: @appservice-irc:matrix.org kicked giorgiograppa. Reason: Idle kick: User has been idle for 30 days. Patada al cul!10:04
ubuntaires_teleg<ggrappa> @wagafo [Giorgio!: @appservice-irc:matrix.org kicked giorgiograppa. Reason: Idle kick: Us …], Lo de patada al cul ho he entès, però... Què redimonis diu la resta? Això de kick em sona a kiki... 🤔🤔🤔🤔10:28
ubuntaires_teleg<wagafo> Raó: Patada per inactivitat. L'usuari ha estat inactiu durant 30 dies. Ja deia jo que tanta becaina et passaria factura...10:29
ubuntaires_teleg<ggrappa> Sóc un mal treballa, és veritat... 😴😴😴😴😴10:30
giorgiograppa[m]Provant, provant, u, dos, u, dos...10:38
giorgiograppa[m]Tant de romanç amb la patada en lo cul i ara que he tornat a Matrix no em dius res, @wagafo?13:46
wagafoDigues-li al robot de matrix, jo sols soc un comentarista.13:48
giorgiograppa[m]El robot de Matrix sap fer cafè o és com el nostre?13:51
wagafoTampoc no fa cafè...13:52
giorgiograppa[m]No nem bé...13:52
ubuntaires_telegSiscoGarcia was added by: ggrappa21:17
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ui, @SiscoGarcia, crec que ja ho tens.21:18
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Moltes gràcies @ggrappa21:20
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [Moltes gràcies @ggrappa], De res! No sabia que ho podia fer. Supose que ho pot fer qualsevol de la llista.21:29
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Supose21:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!