/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/20/#ubuntu-dk.txt

simonhejsa07:45
simonmin 'apt update' er i stykker. jeg bruger Artful Aardvark (17.10), og jeg får en 404 Not Found på diverse opdateringer forsøgt på da.archive.ubuntu.com:07:47
simonErr:9 http://da.archive.ubuntu.com/ubuntu artful Release07:47
simon  404  Not Found [IP: 91.189.88.162 80]07:47
simonhar jeg ventet med at køre distupgrade så længe at det ikke længere er muligt at opdatere?07:47
simondet er faktisk ligemeget hvilke mirrors jeg bruger, ser det ud til.07:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!