/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/20/#ubuntu-nl.txt

=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
perreg'navond16:51
perreik knal met de deur in huis :)16:52
perreik heb in een bash scriptje variabelen staan met een nummer op het einde16:52
perreeg.: title_01 title_02 title_0316:52
perreinhoud is telkens "title;locatie"16:53
perrede title en de locatie kan ik opsplitsen in 2 variabelen16:53
perrenu...16:53
perrekan ik op de 1ne of de andere manier die title variabelen door een functie jagen met 1 opdracht ?16:53
perrenu gebruik ik splits $title_01 splits $title_03 enzovoorts16:54
perre'k zou het in 1 regel willen gooien dat de variabelen kan lezen en kan bepalen wat het laatste variabel is met een getal want de lijst is aanpasbaar16:55
perrenu staan er zo'n 4 maar later staan er een pak maar16:55
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
Maikeldit klinkt als huiswerk17:02
perrekan je me ongeveer snappen met de uitleg ?17:05
Maikelklinkt als huiswerk17:05
perreik raak er niet aan uit17:06
perre'k vond het al ferm dat ik alle andere problemen heb kunnen oplossen17:06
Maikeltja17:06
Maikelsucces met het huiswerk17:07
perreah op die manier bedoel je ?17:07
perre'k ben een vrijetijds scripter ;)17:07
perreaf en toe waag ik me eens aan iets17:07
SimonNLUbuntu ?17:17
perreja17:27
perre18.04 cli17:27
SimonNLbedoelde eigenlijk te vragen of er een ubuntu probleem is17:41
perrebash perikelen17:42
coconutIemand hier die weet hoe je een wrt54GL moet binnenkomen wanneer je niet meet LuCI binnenkomt? Ik heb de 30-30-30 reset en telnet geprobeerd, maar helaas komt ie niet meer binnen de webpanel.17:44
coconutEr staat een oude versie van openwrt op.17:44
SimonNLcoconut: default ip adres17:55
coconutSimonNL: router ip adres staat op 192.168.178.20, maar een ww+username hapt ie niet. :(17:58
coconutook resetten veranderd dat niet17:58
SimonNLis dat dan wel de juiste ?17:59
coconutmja hij geeft of aan dat het ww of username niet goed is, of hij blijft hangen bij de forward naar een LuCi pagina.18:00
SimonNLAh  ww of username zijn na volledige reset ook terug gezet naar openwrt default    gebruik je die ?18:01
coconutwat zijn die?18:01
coconutik vermoed dat resetten ook niet werkt trouwens, daar het ip adres ook niet terug gaat naar 192.168.1.1.18:02
perreHost name: OpenWrt device IP address (default is 192.168.1.1 ) User Name: root (this is the “administrator” and only user in default OpenWrt) Password: leave this blank for your first connection, then write the password you set up (either in Luci GUI or after your first SSH access)18:02
perrecp'tje gedaan18:02
perre'k heb zo ineens het idee gekregen dat ik een counter kan gebruiken voor mijn probleem18:03
SimonNLo/\18:03
coconutnee, root zonder wachtwoord zegt ie dat het niet klopt. admin:admin werkt wel, maar dan blijft ie hangen bij het laden van de pagina. (blanke pagina in ff)18:12
SimonNLbah18:12
SimonNLreset knop reeds geprobeerd ?18:12
coconutyup18:12
SimonNLop de juiste wijze ?18:13
coconutzelf de 30-30-30 methode18:13
coconutyup18:13
coconutzelfs*18:13
SimonNLR.I.P.18:13
coconutzet jij het raam even open?18:13
SimonNLzo ver kun jij niet gooien18:14
coconuthehe18:14
SimonNLNH bijna in de wadden zee18:14
coconutik zal eens kijken wat ze te zeggen hebben in #openwrt18:18
SimonNLik kijk even mee als ik nog op tijd ben18:22
coconutalleen mijn eerste post heb je gemist18:51
perre'k heb de ${!} ontdekt18:56
perredie heeft m'n probleem opgelost18:57
perresamen met de counter18:57
perre'k vind het toch niet makkelijk19:07
perremaar 't is wel gelukt :)19:07
SimonNLgoed gedaan hoor19:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!