/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/27/#ubuntu-nl.txt

Remy^bestaat er een booster of soort van booster voor koptelefoon, kep net een nieuwe gekocht maar voluit volume is redelijk zachtjes13:43
Remy^iemand?13:43
Remy^hoofd telefoon merk -> philips shp200013:44
Remy^en ik draai debian13:44
lotuspsychjeRemy^: we kunnen enkel ubuntu ondersteunen hier13:44
Remy^hmm, normaal gesproken is dat toch geen dilemma?13:45
lotuspsychjeRemy^:  er is een #debian kanaal voor debian ondersteuning, kan je gewoon daar vragen?13:45
Remy^jaja laat ook maar..:p13:46
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!