/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/05/27/#ubuntu-si.txt

msev-a mislte da bojo kitajci tut nekak uničl kšno ameriško firmo07:58
msev-k zj trump hoče huawei07:58
msev-pa najboljši kamera-fon je naredu huawei, smotanci07:59
slax0rsaj bodo ajfouna zrihtal zdaj da bo se boljsi kamera-fon08:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!