/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/09/19/#ubuntu-si.txt

slax0ro/06:03
lynxlynxlynxjutro06:06
speed-jow07:47
CrazyLemonmhm07:59
msevothis chan died without me :D10:24
CrazyLemonwho're you11:01
CrazyLemonidioterna če boš 25.9 kje blizu Orehovega gaja v LJ.. ti lahko tudi takrat dam telefon11:21
CrazyLemonjaz bom tam sicer zaseden od 9-11 ampak po tej uri na tisti lokaciji ti lahko dam telefon11:22
idioternalahko ja11:22
speed-ka je to neko javno svercanje11:22
idioternasam se ugotovit moram kje je orehov gaj11:22
CrazyLemonidioterna obrije11:23
CrazyLemonnove jarše neighbourhood11:23
idioternaok to je 8 minut stran s kolesom11:25
msevoCrazyLemon, a ti maš čoln13:07
CrazyLemonmsevo mam 213:10
CrazyLemonenga za morje in enga za badaševico13:10
msevoO kul :). a kšnga gumenjaka al trdga ?13:13
msevoa tm v unem kanalu je tvegano s talepim it ? :)13:13
CrazyLemonne bi o tem kako trd je moj čoln13:44
msevohaha13:59
msevothats what she said13:59
msevokaj pa kolk je dolg13:59
tadejre16:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!