/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/09/24/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Bon dia, noticia important per la propera fest de ubuntu a Caldes de Montbui, el dinar sera al institut, aviat em pasara la cuinera una proposta de menu !!08:36
sisco[m]Bé!08:46
ubuntaires_teleg<wagafo> @ggrappa : menú!08:46
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> XD08:46
ubuntaires_teleg<josepgallart> 😋08:47
ubuntaires_teleg<ggrappa> Nyam nyam nyam!09:06
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @ggrappa [Nyam nyam nyam!], En castellà d'això en diuen « parco en palabras», oi?09:14
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [En castellà d'això en diuen «parco en palabras», oi?], Me les he menjades, havia esmorzat poc 😊.12:45
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> XD12:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!