/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/09/24/#ubuntu-dk-moede.txt

buddigGodaften 18:03
sbcbuddig, godaften18:04
sbcbuddig, Har du noget på hjertet? Jeg tror desværre ikke vi har nogen dagsorden for i aften og vi bliver nok ikke andre end os to...18:05
buddigJeg har ikke været på her siden generalforsamlingen i maj, men jeg kan forstå at der er møde sidste tirsdag i hver måned.18:07
sbcdet er i hvert fald skemalagt. Men i hvert fald i aften uden indhold :(18:08
buddigJeg har holdt sommerpause, men fulgt Ubuntu Aarhus på facebook, og der er stadig rigtig god aktivitet. 18:09
buddigDer er møder både på Aaby bibliotek op på DOKK1 18:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!