/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/03/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<ggrappa> Companys, ja he parlat amb el meu director. Efectivament, l'activitat ja ha estat aprovada en Consell escolar, tindrem el centre obert de 9.00 a 14.30; dinarem en un dels restaurants del poble.09:29
rcarrerasmolt rebé.09:32
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Perfecte!10:55
ubuntaires_teleg<rcarreras> Best Penguin Linux Wallpapers – Linux Hint … https://linuxhint.com/best_penguin_linux_wallpapers/20:12
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> :D20:15
ubuntaires_teleg<rcarreras> M'agraden tots.20:15
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Sembla que sóc més selectiu :P20:16
ubuntaires_teleg<aniolm> @rcarreras [Best Penguin Linux Wallpapers – Linux Hint … https://linuxhint.com/best_penguin_li …], Oix, m'encanten *_*20:17
ubuntaires_teleg<ggrappa> Són monissims!21:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!