/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/03/#ubuntu-si.txt

speed-zdobbie jaz se vedno delam za avstrijce ja10:00
speed-samo nisem tam zaposlen vec :D10:00
zdobbiehol up10:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!