/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/09/#ubuntu-hr.txt

ivoksjel netko dizao stambeni kredit bez hipoteke? Mmike mozda?08:19
ivokscini se da se nesto dogadja na pucini08:21
ivoksdva broda su dosla jedan do drugoga08:21
ivoksa treci je promijenio kurs prema njima08:21
ivoksova dva usporavaju08:28
ivoksa treci prema njima ful gas08:29
obrutcuo je da jedan od njih ima kvalitetne robe pa se zuri da uvati dok nije proslo... 08:29
ivokscetvrti odlazi08:29
obruttaj je vec pokupio... kilo bijelog, dvi kile zutog...08:30
ivoksobrut: govorim o brodovima koji tragaju za splavom za spasavanje08:30
ivoksbome... sva tri puni gas prema istoj tocci08:36
=== _chaky_ is now known as chaky
Mmikeivoks, nop, hipoteka na stan koji sam kupio13:03
ivoksmeni treba za renovaciju13:03
Mmikejelly, ldap2csv, pa onda gledam - jebemti ldap i tko ga smisli13:03
ivokssta fali ldapu13:03
Mmikeivoks, nemam pojma :/13:03
Mmikenormalni alati13:04
Mmikeza kverijanje13:04
Mmikeal' ok, json i jq su jos gori13:04
BotaniCarIma li tko nekakav mail za MS support ? :) Odradio sam 4 kruga razgovora s azijatima i indijanerima preko telefona, bez uspjeha, stvar zapne vec kad im treba odslovkati nesto :)13:16
jellyma jq je mila majka u odnosu na ldap searcheve13:39
jellyBotaniCar: jel koristis americku abecedu za slovkanje13:40
jellytj. NATO abecedu13:40
jellyhttps://www.youtube.com/watch?v=Z3TtjJrIVjs13:41
datase^ YouTube :: Rokeri s Moravu - Krkenzi kikiriki evri dej - (Official Video) :: Duration: 03:06 :: Views: 958,602 uploaded by HI FI Centar Official :: 5,417 likes :: 240 dislikes :: 0 favorites13:41
BotaniCarjelly: mislis na pilotsku ? 13:42
BotaniCarPokusao sam i tako :(13:43
jellytango alfa kilo oskar, Ä‘uliet eho13:45
=== datase` is now known as datase
jelly#onokad po duljini datoteke znas da backup ne valja...17:21
jellyWed Oct  9 04:06:28 2019 Normal File-->     2,147,483,647 /vz/backups/[...]/98/98-2019-10-08T230001+0200@[...]-I-04.tar.gz17:21
jellyaha. ipak je ok, namjerno je rezan prije 2GiB-117:23
=== MmikeM is now known as Mmike

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!