/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/22/#ubuntu-tr.txt

boktansa09:32
boktansonunda türk odası buldum09:32
boktankimse varmı09:32
boktanhttps://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1849276 bu problemi çözmeme yardımcı olabilir misiniz yaa size zahmet09:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!