/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/23/#ubuntu-nl.txt

=== oerheks1 is now known as oerheks
coconutIemand hier met een tip voor goeie winkel in Nederland om een thinkpad x1 extreme laptop te bezichtigen ?16:15
oerhekscoolblue ?16:16
coconutja die bevobbelt  :-D16:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!