/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/29/#ubuntu-rs.txt

=== kiwi_26 is now known as morebit
morebitkako ste ljudi:)18:09
morebitistalrao  sam vu 'glupu' ubuntu18:10
morebitne mogu da je ufatim ni za rep ni za glavu;(18:10
* morebit morebit je va ubuntu 'sistem ' samo za pametne?18:12
* morebit bi nesto novo al me ebe jovo;(neide ne mogu da je svarim18:14
morebitimam i neke komande18:14
morebital ne sljakaju:(18:15
morebitkomande sa ubuntu!?18:20
morebithttps://www.youtube.com/watch?v=YGJGUVWQ3gs18:33
vaskavaška karavlaska;) https://www.youtube.com/watch?v=YGJGUVWQ3gs18:39
vaskama ja sve radi al neradi 'turcin' sudo!18:40
vaskasudo aptitude install ..18:40
vaskaapt-get onstall18:41
vaskahm:(18:41
* vaska cu vas rusim;( kupija sam snajper;(;)18:42
vaskahttps://www.youtube.com/watch?v=o50Pd9cirho18:47
vaskapisam se na ubuntu cu je ubijem na moju masunu;(18:49
vaskahttps://www.youtube.com/watch?v=EWgeW5Ib5VA18:55
vaskahttps://www.youtube.com/watch?v=SvHJkTo89FY19:02
vaskaodo dodo19:14
vaskada pocinem19:14
vaskaako bogda i umrem19:14
vaskada 'pocine vu svoju staru dusu19:14
* vaska 'baba i ne haje;(19:15
vaskarado bi me se otarasila19:16
vaskapohasila se19:16
vaskaja idem u pakao a ona je odlucila da ide u raj;)19:17
* vaska ali prije toga moram da plaknem sudje:(19:18
dacy_pozdrav moze li se particija od roota prosiriti a da ne mora opet da se formatira20:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!