/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/31/#ubuntu-si.txt

zeronulajutro07:36
zeronulami lahko nekdo pomaga z transmission in chromium07:37
zeronulamagnet link ne dela07:37
zeronulavse sem probal07:37
CrazyLemončisto nobene muzike ni daleč naokrog.. telefon pa pravi "now playing By My Side by Belomont" :D ..wtf :D10:56
CrazyLemonmy internet is acting weird.. torej sploh ne loada določenih strani21:14
CrazyLemonni nobenega vzorca iz katerega bi ugotovil zakaj določene loada drugih pa ne21:14
lynxlynxlynxa ni to eden od simptomov, ko jim kaka mednarodna povezava crkne?21:15
CrazyLemonthats the weird part.. akosnet mi recimo ne dela21:15
CrazyLemonyoutube dela21:15
CrazyLemonsumim da je težave v ipv4 :D21:16
CrazyLemonin da mi odpira ipv6 strani..v4 pa ne :)21:16
CrazyLemonnope..ni to.. github normalno odpre21:17
CrazyLemončeprav kr dolgo nekaj loada v ozadju21:17
CrazyLemonits weird21:19
CrazyLemonrecimo github še vedno nekaj loada v ozadju :D21:19
napsymogoce sam dolocen IP block ni dosegljiv21:33
napsymogoce spet kaka china re-routa promet :)21:33
CrazyLemonnaah21:33
CrazyLemonjust a sucky modem :)21:33
CrazyLemonipv6 normalno loada21:33
CrazyLemonipv4 not so much21:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!