/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/11/14/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Bona nit, dema em podreu pasar la actualització de la gent que es queda a dinar, moltes gracies!!19:45
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> jo no vindré, he arribat no fa gaire a casa després d'uns dies d'hospital amb ma mare i tinc moltíssimes ganes de descansar... a veure si a la propera puc venir … gaudiu molt19:52
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [jo no vindré, he arribat no fa gaire a casa després d'uns dies d'hospital amb ma …], Que es millore, Sisco, i que descanses!20:00
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> gràcies, la veritat és que va a millor; en principi demà al matí se'n va cap a casa, i esperem que millore20:01
ubuntaires_teleg<ggrappa> Me n'alegre. Descanseu i cuideu-vos.20:02
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> «estoy en ello», gràcies20:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!