/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/04/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<ggrappa> Uoooooo! Reunió! Després de sopar... Café, mistela, pastetes!09:03
ubuntaires_teleg<josepgallart> no estic segur de poderi ser avui, pero o intentare09:12
josepBones12:49
josepTinc instal·lat Ubuntu Mate 18.04 LTS. Quan obro el diàleg d'impressió, a part de les impressores disponibles, m'apareixen dues impressores anomenades "print" i "printer".12:51
josepAlgú em podria explicar que són, i com fer per que no es mostrin, o eliminar-les directament?12:52
ubuntaires_teleg<josepgallart> @josep [<josep> Tinc instal·lat Ubuntu Mate 18.04 LTS. Quan obro el diàleg d'impressió, …], jo les eliminaria directament13:35
joseperezgracies @josepgallart però no sé com fer-ho. només apareixen al diàleg d'impressió, no a l'administrador d'impressores15:12
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> ho tinc malament... again20:10
giorgiograppabona nit!20:53
ubuntaires_teleg<rcarreras> Bon vespre21:01
ubuntaires_teleg<rcarreras> Què us va semblar la festa?21:01
giorgiograppaSalut! (i mistela)21:01
giorgiograppaMolt acollidora. Em preocupa, però, com més va més, la poca assitència que aconseguim atraure-hi. I perdoneu la nota pessimista.21:03
ubuntaires_teleg<rcarreras> Sí, anem fent igual.21:04
ubuntaires_teleg<rcarreras> Alguna altra opinió? :-)21:09
giorgiograppaFeu el favor de no escriure tots de cop, que així no hi ha manera de llegir-vos!21:13
ubuntaires_teleg<rcarreras> No passa res, ja en parlarem. Ens veiem a València!21:17
giorgiograppaEi! València... quan?21:18
ubuntaires_teleg<rcarreras> Ja veurem què hi diu en Vicent21:18
giorgiograppaBé, ja en comentarà alguna cosa...21:20
giorgiograppaSi no hi ha res més a tractar, em pense que me'n vaig a dormir.21:30
giorgiograppaApa, bona nit!21:33
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> bona nit, arribo ara... sembla que n'éreu només dos :(22:37
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [bona nit, arribo ara... sembla que n'éreu només dos :(], I tampoc hi havia gaire que contar.23:28
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @ggrappa [I tampoc hi havia gaire que contar.], ja he vist23:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!