/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/13/#ubuntu-nl.txt

* perre_vl rammelt ies met het kanaal10:00
perre_vl^^10:00
perre_vlvree stillekes éh hier :)16:09
SimonNLvree wel ja16:10
perre_vlhow screenie maken :D16:10
SimonNLprt scr   toets or print screen16:10
perre_vlkent gij wat af van vpn & dns ?16:11
SimonNLof*16:11
SimonNLniks16:11
perre_vlalt + printscreen ( enkel het venster )16:11
SimonNLkan zijn16:11
SimonNLgebruik zelf screenshot app16:12
SimonNLetens tijd  \o16:12
perre_vllaat het smaken16:12
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
SimonNL_Afkgaat lukken16:12
perre_vltop :)16:12
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
perre_vlen heeft het gesmaakt ?17:16
SimonNLja zeker, frieten smaken altijd18:29
SimonNL\o/18:29
SimonNLelke vrijdag open18:30
Maikelheren/dames dit is het officeele kanaal. DIt mag hier niet!18:58
MaikelGaarne naar het offtopic kanaal18:58
SimonNLsorry kanaal19:19
perre_vl'k hang al +24 uur aan de lijn :)21:03
perre_vlwachtend op een antwoord21:03
perre_vldus een korte chitchat is wel niet zo erg denk ik21:04
perre_vlah21:05
perre_vlen 'k ben al aan de 4de dag om het opgelost te krijgen21:05
Maikelperre_vl: Wiki arch21:11
Maikellees openvpn en pki structuur. Succes. Staat erg goed beschreven.21:11
Maikelhttps://wiki.archlinux.org/index.php/OpenVPN21:12
perre_vl'k heb het ff snel overlezen21:15
perre_vldit is het enige wat ik opmerk wat ik nog niet gedaan heb21:21
perre_vlTo use DNS settings provided by the VPN connection add dns-priority=-1 (ipv4 section) to the file located at /etc/NetworkManager/system-connections/your_vpn_name, where your_vpn_name is the name of your VPN connection.21:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!