/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/14/#ubuntu-nl.txt

=== oerheks1 is now known as oerheks
perre_vlals ik een map vanop een 2de harde schijf mount naar een map op de eerste harde schijf dan komt de data die ik in die map zet toch op de 2de schijf éh ?13:04
perre_vlik heb het idee dat ie de data dubbel aan het tellen / plaatsen is13:05
perre_vl'k heb mount --bind gebruikt13:08
perre_vlanders was de map niet zichtbaar in de ftp ( chrooted users )13:09
perre_vldns is en blijft toch maar ne nest zenne :)17:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!