/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/17/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger67Skal til at hente ubuntu, nogen der kan guide mig ift. hvilken version jeg skal vælge?18:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!