/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/21/#ubuntu-nl.txt

perre_vlis het hard om een backup server te maken die de boel online houdt als de hoofdserver aan het rebooten /in onderhoud is ?23:07
perre_vlzonder dat de boel offline valt23:07
OerHeksHAPproxy kan dat opvangen, loadbalancing23:14
OerHeksen dat kan je lekker in je wolkje doen23:14
OerHeks"Setting up HAProxy as a load balancer on Ubuntu  to its own cloud host which then directs the traffic to your web servers."23:15
OerHekshttps://upcloud.com/community/tutorials/haproxy-load-balancer-ubuntu/23:15
perre_vl'k was me ff aan het inlezen in die happroxy23:18
perre_vltoch maar eerst eens in een virtuele omgeving uitproberen23:19
OerHekszeker, 1 servertje op :80 en nummer 2 op :8080 hopla23:19
perre_vl443 ;)23:23
perre_vlzal voor morgen zijn23:25
perre_vldit lijkt me niet gedaan op 1 2 323:26
perre_vl'k ga er dan ook van uit dat ik nog wat nodig heb om de data te synchroniseren ook tussen de servers23:27
OerHekscron job met een rsync dingetje23:27
perre_vlik daarnet al ergens iets gelezen23:28
perre_vl'k ga het morgen bekijken of het is weer niet slapen voor zondag nacht :)23:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!