/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/22/#ubuntu-nl.txt

Maikelwaarom zou je data syncen in zo'n situatiue13:04
Maikeldaar heb je oplossingen voor zoals glusterfs13:04
Maikelen haproxy, leuk dat je er aan begint, maar nauwelijks nodig voor privaat gebruik. Je over engineerd13:05
perre_vl'k heb er het materiaal voor dus waarom eens niet proberen ? :)17:01
Maikeloverigens als je het alleen voor LB doet, zoals ik nginx inkloppen middels round robin17:01
Maikelof poor mans way: round robin dns17:02
perre_vlnginx gebruik ik alleen voor de cctc en die zit apart17:11
perre_vlcctv dus :)17:13
Maikelik volg je niet, maar succes17:13
perre_vlmjah... ik zie wel waar ik terecht ga komen17:15
perre_vl't is een stap in het onbekende17:15
Maikeldan schroef je nog varnisch er tussen.17:17
MaikelEen floating ip met een keepalived verbinding. nou dan heb je wat hoor17:17
Maikelvarnish*17:17
Maikelnog een galera mariadb cluster17:17
Maikeltuurlijk wil je dit allemaal in containers voor horizontale scaling17:17
Maikelchanges push je via git en natuurlijk wel het gitflow model hanteren. Git spreekt weer jenkins aan met git hooks17:18
Maikelben je weer helemaal 2020 ready17:18
perre_vldie laatste regels waren een snelcursus chinees imo :)17:18
perre_vlzal me ff moeten inlezen17:19
Maikelals je nog meer turbo taal van devops wil weten, u roept maar17:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!