/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/23/#ubuntu-hr.txt

Mmikeivoks, kaj cemo mi s telefonom? :)09:55
hrvojetko jos koristi telefon :D10:25
Mmikeip telefon :)11:02
obrutMmike: sta radite s ip telefonima ?11:06
Mmikeobrut, vise nist :)11:07
Mmikeprije smo pricali medjusobno11:07
Mmikeideja je bila da neki customeri mogu direktno do inzinjera doc u slucaju nekih generalnih sranja a customer je high class pa mu zelis maksimalno na usluzi bit11:08
Mmikeal ja nisam to nikad koristio :)11:08
jellya zasto ip telefon a ne samo redirekcija na mobitel?11:10
jellykad neko zove fiksni broj terminiran na asterisku u firmi, meni zvoni mobitel11:11
Mmikea kajjaznam :)_11:28
Mmikeu novoj firmi nema tih divota :)11:29
jellypa reci im da ne kompliciraju sa shit tehnologijom nego da ti forwardaju pozive na mob 11:31
jelly(e al onda to koŇ°ta!)11:32
hrvojejednom davno sam se tako za**** sa bivanjem maksimalno na usluzi, nikad vise :D :D :D11:46
sillysluxsta to cisco telefon?12:33
=== _chaky_ is now known as chaky
Mmikejelly, right, kao da bi me itko poslusao :)15:56
Mmikefirma ima svoja pravila i tih se pravila drzis15:56
Mmikeivoks, zacopro si mi tastaturu17:33
Mmikenakon kaj sam ju ocistio, problem koji imas sa enterom ja sad imam sa l, v, i 5 17:33
Mmikeal' sam naso dlake unutra u switchevima )))17:33
obrutkoja tastatura i koliko stara ?18:07
Mmikeobrut, daskeyboard, 4c mislim, tkl18:32
Mmikecistio sam ju neki dan i onda je otvorena stajala na stolu a imam 2 macke18:32
Mmikepa je mogucno nesst uslo unutra, nisam obracao paznju18:32
Mmikei sad je to pita jer nemrem doc do toga :)18:32
Mmikeprobat cu sa stlacenim zrakom ispuhat pa kaj bude18:33
Mmikeobrut, ti kuzis awk18:40
Mmikekak mogu ovo:  awk '$12=="400" {print $0}' /some/log/file18:40
Mmikepreoblikovat tak da $12 moze bit 400, 402, 402 i 40918:41
sillysluxawk '$12~"40[029]" {print $0}' /some/log/file18:49
sillysluxawk '$12~"^40[029]$" {print $0}' /some/log/file18:53
sillysluxhttps://www.unix.com/unix-for-dummies-questions-and-answers/258959-regex-matching-column-awk.html18:55
Mmikesillyslux, ma, ja sam tulav. moze i ovako: '$12=="400" || $12=="401" || $12=="400" { print $0 }'18:59
Mmikeovo s regexom nikad nije opcija :D19:00
sillysluxoh da19:00
sillysluxawk golfing19:00
sillysluxnesti...19:01
sillysluxxmas muffins u peci check19:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!