/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/01/15/#ubuntu-si.txt

speed-HAIL10:33
slax0rSNOW12:01
speed-slax0r wat?15:10
speed-mamila si kadil, ali kaksi sneg15:11
speed-:D15:11
lynxlynxče komu diši javna uprava: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/policijski-inspektor-pripravnik-v-uit-sektorju-za-itk-infrastrukturo-sifra-dm-74032-za-dolocen-cas-10-mesecev-gre-za-opravljanje-pripravnistva-na-podrocju-sistemske-administracije-strezniskih-operacijskih-sistemov-linux/18:14
CrazyLemonpolicijski inspektor does sound nice :D18:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!