/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/01/22/#ubuntu-hr.txt

=== _chaky_ is now known as chaky
dodobasyutro07:47
dodobasimam windows Host na kojem je HyperV, linux Guest koristi private network switch na kojem Host i Guest imaju static IP adrese08:25
dodobasHost se spaja na VPN, i sad bi zelio da iz guesta mogu do VPN-a :)08:26
=== leden_ is now known as leden
dodobasmeh, sad radi, a nisam nista napravio, ne kuzim08:36
vileni_thats the windows way09:03
jelly#onokad u rezultatu pen testa vidiš u /etc/shadow da account za kolegu koji je otišao iz firme prije 5 godina još nije zalockan13:45
vileni_na public serveru?13:55
obrutjelly: pricaj mi :)14:06
jellyvileni_: ne, al ko da je14:09
jellyzasto vise nisam student... 20NKS01Y00 16GB fhd 400nit Thinkpad T495 za soma eura18:27
Mmikekak rec naredbi 'du' da pokaze samo total18:47
Mmikehttps://jebo.me/pas/?i=y@raw18:48
jelly-s18:49
jellykaj je -newermt ?18:50
Mmikea to je noviji od datuma18:56
Mmikehocu sve fajlove za odredjeni datum18:56
Mmikei onda hocu vidjet koliko su veliki18:56
Mmike-s mi pokaze velicinu za svaki fajl18:56
Mmike-c mi pokaze total18:56
Mmikeizgleda da -c implicira -s18:56
Mmikeugl, nisam nasao, pa radim s grepom :D18:56
Mmikefind ... | grep total18:56
Mmikedodobas, ti bi mogo znat - kak da gitu velim da obrise sve brancheve koji ne postoje vise na originu, a odbranchani su od tamo/18:57
Mmikeznaci, moji lokalni branchevi nek ostanu18:57
Mmikeal' oni koje sam checkoutao sa origina, pa su od tam nestali - te bih pocistio :D18:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!