/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/01/22/#ubuntu-se.txt

Luna__Vart installerar jag Microsoft Teams för Ubuntu ?15:29
Barreförslagsvis på datorerna du vill köra Teams på ;P (sorry... kunde inte låte bli)15:39
Apachezförstod inte heller frågan16:09
Apachezvarför skulle man vilja det till att börja med? :D16:09
Luna__det löste sig16:17
Luna__gick att klicka på avancerat på nerladdnings sidan så hittade man beta versionen för Ubuntu16:18
Luna__Apachez, för att titta på en föreläsning från MSFTs O365 team16:19
Luna__Data Sharing på svenska?16:56
Luna__Datadelning tydligen:  https://it-ord.idg.se/ord/datadelning/ och används av Google: https://support.google.com/analytics/answer/1011397?hl=sv17:00
ApachezFildelning18:23
Apachezinformationsdelning18:24
Apachezdatadelning är ju när 2 personer sitter vid samma data :P18:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!