/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/04/02/#ubuntu-dk.txt

=== einar_ is now known as einar
snoeftejeg prøver at dele en mappe på min ubuntu pc når jeg ændre stien til /media/niels/disk1 (som er stien til min "extra hardisk"(ext4) så kan jeg ikke komme ind på den deling ?. hvis jeg ændre stien til /home/niels/delt så kan jeg godt, alså hvis jeg deler en mappe på samme hardisk som ubuntu lægger ?18:41
snoeftemine klienter er windows brugere18:42
snoefteden skriver : du har ikke adgangstilladelse til \\server\tool18:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!