/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/01/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Us heu fixat que el banc Santander ara fa servir la tipografia ubuntu?16:18
ubuntaires_teleg<cubells> #Maquetenspasta16:19
ubuntaires_teleg<cubells> On ho has vist? A la web? A un pamflet?16:20
ubuntaires_teleg<cubells> A la web no.16:21
ubuntaires_teleg<cubells> Hem diu que hi ha 13805 qebs que usen la font ubuntu16:34
ubuntaires_teleg<cubells> fontreach.com/#font:Ubuntu16:34
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @cubells [A la web no.], A una sucursal de Lleida16:58
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Llàstima no haver fet fotos16:58
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @cubells [Hem diu que hi ha 13805 qebs que usen la font ubuntu], És que la tipografia mola bastant, la veritat16:59
ubuntaires_teleg<cubells> @SiscoGarcia [És que la tipografia mola bastant, la veritat], Toralment d'acord17:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!