/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/05/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> https://www.extremetech.com/extreme/155392-international-space-station-switches-from-windows-to-linux-for-improved-reliability04:29
ubuntaires_teleg<cubells> A la ISS usen debian04:29
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @cubells [A la ISS usen debian], Són intel·ligents06:03
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Ara flipo que fessin servir XP i que ara canviïn a debian... 6!!!06:07
ubuntaires_teleg<cubells> La notícia és del 2013. Ara tndran strecht al menys06:17
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Ara ho entenc06:52
ubuntaires_teleg<josepgallart> https://ubunlog.com/spacex-usa-linux-y-procesadores-x86-en-el-falcon-9/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter07:52
ubuntaires_teleg<cubells> @josepgallart has llegit l'article?08:04
ubuntaires_teleg<josepgallart> si08:04
ubuntaires_teleg<cubells> Fan servir windows 10 "per a llegir el correu eletrònic, navegar pel web i entretenir-se"08:05
ubuntaires_teleg<josepgallart> 😂😂😂08:06
ubuntaires_teleg<josepgallart> em surt aixo: Este mensaje no está soportado actualmente en Telegram Web. Prueba getdesktop.telegram.org.08:06
ubuntaires_teleg<cubells> Quan?08:06
ubuntaires_teleg<josepgallart> cuan escrius tu08:07
ubuntaires_teleg<cubells> Quina cosa més rara08:07
ubuntaires_teleg<cubells> He obert el desktop i a mi no em surt08:08
ubuntaires_teleg<cubells> Tinc el telegram desktop 3289908:08
ubuntaires_teleg<cubells> És pel gif animat?08:08
ubuntaires_teleg<josepgallart> suposo per que no le vist08:09
ubuntaires_teleg<josepgallart> jo em connecto via web amb firefox08:10
ubuntaires_teleg<cubells> Serà això, la @resta veieu el gif animat meu?08:10
ubuntaires_teleg<wagafo> Jo veig una foto porno, què has enviat?08:11
ubuntaires_teleg<cubells> 🤣🤣🤣08:11
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @josepgallart [em surt aixo: Este mensaje no está soportado actualmente en Telegram Web. Prueba …], actualitza el telegram, és perquè el cubells ha enviat una emoticona amb moviment (de les noves) i no es pot veure08:20
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> disculpa... no facis servir telegramweb home! fes servir el client d'escriptori si tens un pc personal (si és compartit no)08:20
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @cubells [És pel gif animat?], sí08:21
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> a mi també em passava fins que vaig actualitzar el telegram desktop08:21
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @wagafo [Jo veig una foto porno, què has enviat?], ja són ganes08:21
ubuntaires_teleg<cubells> @SiscoGarcia [ja són ganes], és el confinament08:22
ubuntaires_teleg<cubells> :)08:22
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> XD08:22
ubuntaires_teleg<wagafo> Això, això...08:22
ubuntaires_teleg<josepgallart> solucionat08:39
ubuntaires_teleg<cubells> you are the best!08:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!