/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/08/#ubuntu-rs.txt

lomikakoste ljudi  :)16:41
* lomi niste mi bs mili16:42
lomisvaki put se napijem da svratim u vasu kafanu16:42
lomivodje*16:43
lomibaba* mi je zabranila pristup vodje :(16:44
lomino sad je u skitnji16:44
lomii ja slobodan ka tica na grani ;)16:45
lomii mogu koju da cugnem16:46
=== lomi is now known as lomibit

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!