/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/10/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Fwd from Soberanía Tecnológica: PineTab ya disponible para su reserva por 88.53€. ¿Debería comprar una? … Enlace: https://ift.tt/2BToOq812:26
ubuntaires_teleg<wagafo> Està molt bé, el problema és que el teclat és sols anglès, però suposo que es pot configurar per al català i posar-li etiquetes a les tecles o semblant.14:21
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ai, coloms, que em feu goleta... Quasi que m'esperaré a que en facen una versió superior.17:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!