/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/11/#ubuntu-nl.txt

=== lord4163_ is now known as lord4163
Cugel" ‘Er is een aanval op onze identiteit en tradities gaande’, zegt Baudet. Die kermis vergelijkt met Sinterklaasfeest."12:42
oerheksoke, stuur het leger-des-heils?12:58
=== coconut_ is now known as coconut

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!