/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/14/#ubuntu-gr.txt

doreiexw ubuntu 18 me unity17:27
doreina to kanw dist-upgrade se ubuntu 20 h 8a trexw meta?17:28
groudon_sudo apt update && sudo apt upgrade17:30
groudon_δεν ξέρω αν μπορείσ17:33
doreidist-upgrade einai gia na allakseis version :p18:23
doreito thema ein ti tha kanei to unity18:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!