/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/14/#ubuntu-rs.txt

=== dungodung_ is now known as dungodung
kobitjos me zovu 'biljeznik'14:49
kobitkakoste ljudi :)14:49
kobithttps://www.youtube.com./watch?v=1Og0_bz9HYw14:58
kobithttps://www.youtube.com./watch?v=1Og0_bz9HYw15:00
crni-kaurinhttps://www.youtube.com./watch?v=1Og0_bz9HYw15:03
crni-kaurinhttps://www.youtube.com/watch?v=1Og0_bz9HYw15:05
crni-kaurinhttps://www.youtube.com/watch?v=SvHJkTo89FY15:12
crni-kaurinhttps://www.youtube.com./watch?v=SvHJkTo89FY  !?15:14
crni-kaurinhttps://www.youtube.com/watch?v=SvHJkTo89FY15:17
crni-kaurinhttps://www.youtube.com./watch?v=SvHJkTo89FY15:18
crni-kaurinhttps://www.youtube.com/watch?v=SvHJkTo89FY15:18
crni-kaurin!?!15:20
=== crni-kaurin is now known as milobit-
milobit-jos me zovu 'era'15:21
milobit-https://www.youtube.com./watch?v=XfjOhSNhXVg16:10
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=XfjOhSNhXVg16:11
milobit-https://www.youtube.com/watch?v=hzOqSbwPGkw17:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!