/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/16/#ubuntu-no.txt

eirik__Hei, er det noen her som har skikkelig peil på UDEV? Jeg prøver å skru av museknotten. Jeg tror jeg nærmer meg, men klarer ikke å fylle inn alt for at udev reglene skal funke.16:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!