/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/17/#ubuntu-hr.txt

ivoksdivim se kineskim i indijskim vojnicima10:46
ivoksfakat su u fizickoj spremi ako se 6 sati mogu mlatiti do smrti10:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!