/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/27/#ubuntu-cat.txt

rcarrerasalgú se'n recorda del que havíem de fer avui?07:08
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Ni idea, jo he d'anar a Barna a desmuntar l'habitació de la meua filla del pis d'estudiants … :(07:11
ubuntaires_teleg<rcarreras> Buf, no t'ho canvio per res. Ànims!07:11
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Gràcies07:12
ubuntaires_teleg<ggrappa> Avui havíem de fer alguna cosa? Glups! Se m'havia passat per complet! 😳😳😳😳10:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!