/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/30/#ubuntu-dk-moede.txt

Momsemorsbc:  er der noget på pogrammet i aften?18:05
sbcMomsemor, desværre nej.18:05
sbcmedmindre du har noget ? :)18:05
MomsemorNæh, intet :-)18:05
sbcså lad os nyde sommeren, og håbe vi vender stærkt tilbage til august / september ?18:06
MomsemorJa, lad os det - god sommer alle sammen :-)18:06
sbcMomsemor, Er der egentligt blevet åbnet op for at holde møder på bibliotekerne igen?18:06
sbc(Jeg mener at huske at du plejer at deltage?)18:06
MomsemorDer hvor vi holder møder (andreaskirke) holder lukket til efter sommerferien...18:07
sbcok18:08
MomsemorHejsa...18:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!